Trường THCS Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phương pháp giáo dục STEM trong trường trung học”

image_6483441 IMG_1085

Tải nội dung tại đây:SINH HOẠT CHUYEN ĐỂ STEM