Quyết định số 14 Ban hành Điều lệ Giải thể thao học sinh Tiểu học và THCS ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018

Quyết định số 14 Ban hành Điều lệ Giải thể thao học sinh Tiểu học và THCS ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018

Tải công văn tại đây: ĐL_ TDTT 2017-2018