Ngày 16/12/2017, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy tổ chức Giao lưu CLB các trường tiểu học – Ngày hội Di sản văn hóa quê hương tại trường Tiểu học Giao Phong và Bảo tàng Đồng Quê (xã Giao Thịnh).

Ngày 16/12/2017, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy tổ chức Giao lưu CLB các trường tiểu học – Ngày hội Di sản văn hóa quê hương tại trường Tiểu học Giao Phong và Bảo tàng Đồng Quê (xã Giao Thịnh).

010304

100812

120913

151604

02_n

Tải nội dung bài viết tại đây:PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY TỔ CHỨC GIAO LƯU CÁC CÂU LẠC BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC