Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Giao Thủy tham gia Giải thể thao học sinh Phổ thông ngành GD&ĐT cấp huyện năm học 2017-2018.

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Giao Thủy tham gia Giải thể thao học sinh Phổ thông ngành GD&ĐT cấp huyện năm học 2017-2018.

 

 

 

 

 

IMG_0809

 

TẢI BÀI VIẾT TẠI ĐÂY: Phòng giáo dục Giao Thủy tham gia tích cực Giải TDTT