Bài viết đăng trên website của Bộ GD&ĐT-Gương điển hình tại TTHTCĐ thị trấn Ngô Đồng – Giao Thủy – Nam Định

 

 

Bài viết đăng trên website của Bộ GD&ĐT

Gương điển hình tại TTHTCĐ thị trấn Ngô Đồng – Giao Thủy – Nam Định

IMG_0555 (1)

Tải bài viết tại đây:Gương điển hình tại TTHTCĐ thị trấn Ngô Đồng