KẾT QUẢ KIỂM TRA KHẢO SÁT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS GIAO THỦY NĂM HỌC 2018-2019

KẾT QUẢ KIỂM TRA KHẢO SÁT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS GIAO THỦY NĂM HỌC 2018-2019

(NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐÃ GỬI QUA HÒM THƯ ĐIỆN TỬ CÁC TRƯỜNG)

NỘI DUNG TỆP TINKQ KT KS tuyển sinh vào lớp 6 THCS Giao Thủy 2018-2019